Korte geschiedenis van het Vredeshuis

Het avontuur begon in 1969 onder impuls van Jean Van Lierde (1), die dankzij zijn doorzettingsvermogen reeds in 1964 de wet op het statuut van gewetensbezwaarde had verworven na een lange politieke strijd, zodat jongere pacifisten een burgerdienst als alternatief op de legerdienst konden presteren. Hij wilde dat er in Brussel een huis zou bestaan om de vredesbewegingen te huisvesten. Hij kon het vertrouwen winnen van twee persoonlijkheden die voor de financiële middelen zorgden: Paul Carette, een priester in Charleroi en erfgenaam van eigenaars van textielindustrie, en Antoine Allard, schilder, afkomstig van een familie van rijke bankiers en stichter van Oxfam België. Deze middelen werden toevertrouwd aan de door hen opgerichte vzw Paix sur Terre, waarvan de statuten geïnspireerd waren door geweldloosheid en respect voor mensenrechten.

Als efficiënte manager zorgde Jean ervoor dat het huis meteen na de aankoop gebruikt werd.

Hij vestigde er enige tijd Le Livre africain, een boekhandel die een voortzetting was van zijn engagement voor de onafhankelijkheid van Congo. De pacifistische internationalen War Resisters International (WRI) en International Fellowship of Reconciliation (IFOR) hebben er een paar jaar hun zetel gehad. Burgerdienst voor de Jeugd (BDJ), die nu de naam “Tumult” heet (thans in Mechelen gevestigd), en de Franstalige tegenhanger Confédération du service civil de la jeunesse (CSCJ), organisaties die gewetensbezwaarden helpen, hebben er jarenlang hun lokalen gehad.

De Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT) , nu Vredesactie (met kantoren in Antwerpen en in Brussel) heeft er haar zetel. Agir pour la Paix (vroeger MIR-IRG), de Franstalige tegenhanger is er ook gevestigd.

De Brigades de Paix Internationales-International Peace Brigades (PBI-IPB) verbleef er ook.

Talrijke gewetensbezwaarden hebben hun burgerdienst in het Vredeshuis volbracht.

De European Bureau for Conscientious Objection/Bureau européen de l’objection de conscience (E.B.O.C.-E.B.C.O.) heeft er nog steeds haar zetel.

Na het einde van de dienstplicht, heeft de Belgische Franstalige Service civil international (SCI) er zijn kantoren, die zich steeds uitbreiden ; SCI zendt jongere vrijwilligers over de hele wereld. De Vlaamse tak van SCI is de Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) met zetel in Antwerpen.

Sinds het einde van de legerdienst en de alternatieve burgerdienst hebben vele andere verenigingen hun hoofdkwartier in het Vredeshuis ; ze werken allemaal voor een vreedzame en ecologische wereld.